Obchodní podmínky

I. Kdo jsme a co děláme

Cílem těchto obchodních podmínek je seznámit vás ve srozumitelné formě s tím, jak můžete naše zboží objednat, jaká práva budete mít anebo co dělat v případě nejasností.

 1. Prodávajícím je společnost VIOLET MOON s.r.o., IČO: 036 54 095, se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 235688 (dále jen „my“), která prostřednictvím svém e-shopu umístěného na webových stránkách www.rodinnebalenie.sk (dále jen „webové stránky“) prodává a inzeruje své zboží, které si jeho zákazníci, kterými jsou podnikatelé i spotřebitelé (dále jen „vy“) mohou prostřednictvím webových stránek objednat a uzavřít kupní smlouvu.

 2. Cílem tohoto dokumentu, obchodních podmínek, je vysvětlit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi námi prostřednictvím webových stránek, a informovat vás o nich. Kromě těchto podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 3. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.

II. Uživatelský účet

Na našich webových stránkách můžete na základě registrace vstoupit do uživatelského rozhraní.

Registrací můžete získát různé výhody – třeba vám mohou být zasílány novinky z našeho světa nebo dostanete tajné slevy a tipy na naše soutěže.

Prostřednictvím uživatelského účtu také můžete spravovat své objednávky, podívat se na minulé objednávky a všechno mít k dispozici přehledně na jednom místě.

 1. Z vašeho uživatelského účtu můžete provést objednávku, uživatelský účet však pro vytvoření objednávky není nutný – objednávku můžete provést i bez registrace.

 2. Při registraci, ale i při objednávce zboží nezapomeňte na to, že jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je musíte aktualizovat. Údaje, které uvedete při objednávání nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.

 3. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu našeho hardwarového a softwarového vybavení, popř. třetích osob.

 4. Při registraci nám také můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání newsletteru. Tento souhlas můžete kdykoliv v nastavení uživatelského účtu odvolat. Prosím, seznamte se také se zásadami zpracování osobních údajů dostupných v záložce Zásady zpracování osobních údajů.

III. Koupě zboží

Pokud se chystáte nakoupit naše zboží, zde najdete informace týkající se tohoto nákupu:

 1. Naše webové stránky obsahují všechny potřebné informace o zboží. I přesto s vámi můžeme uzavřít kupní smlouvu za podmínek, které si sjednáme individuálně. Nicméně vezměte prosím na vědomí, že vše, co je na webových stránkách vystaveno, je informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu.

 2. Naše zboží si můžete pořídit na webových stránkách prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhradu ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“).

 3. Poté, co obdržíme Objednávku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu - kupní smlouvu jsme uzavřeli okamžikem, kdy Vám bude Objednávka odeslána. Pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až obdržíme potvrzení této Objednávky.

 4. Pokud prostřednictvím Objednávky objednáváte velké množství zboží a my vám můžeme nabídnout nižší cenu anebo si myslíme, že vám za podobnou cenu můžeme nabídnout zboží vyšší řady, jsme rovněž oprávněni vás kontaktovat a domluvit se na úpravě Objednávky. Takovou upravenou Objednávku vám pak zašleme na váš e-mail a okamžikem, kdy nám ji e-mailem odsouhlasíte, je mezi námi uzavřena kupní smlouva, která se také řídí těmito podmínkami.

 5. V Objednávce jste povinni uvádět pravdivé a úplné informace. V případě sdělení nebo uvedení nepravdivých nebo neúplných informací neodpovídáme za škodu tím způsobenou.

 6. Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako třeba náklady na internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami a nijak se neliší od základní sazby vašeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení.

IV. Platební podmínky

Níže si můžete přečíst, jak můžete za zboží zaplatit.

 1. U zboží zveřejněného na našich webových stránkách je vždy uvedena kupní cena tohoto zboží. Jsme plátci DPH a kupní cena je uvedena včetně DPH i včetně veškerých dalších daní a poplatků. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené kupní ceně, nejsme povinni zboží za takto zjevně chybně uvedenou cenu dodat a v případě, kdy již mezi námi byla uzavřena kupní smlouva s takto chybnou kupní cenou, jsme oprávněni od ní odstoupit.

 2. Kupní cenu a případné náklady spojené s jeho dodáním můžete uhradit následujícími způsoby:

 • na dobírku;

 • bezhotovostně na náš účet s uvedením variabilního symbolu ze zálohové faktury.

 1. Pokud budete platit bankovním převodem, prosíme vás o uhrazení kupní ceny společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, což je číslo faktury. Pokud tento variabilní symbol nezadáte, může se stát, že se nám platba kupní ceny nespáruje s kupní smlouvou a zboží vám nebude odesláno.

 2. V případě bezhotovostní platby se kupní cena považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. Zboží vám odešleme neprodleně poté, není-li domluveno jinak.

 3. Pro každou platbu vám vystavíme fakturu - daňový doklad, která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů. A bude Vám zaslána na e-mail uvedený v Objednávce.

V. Uplatnění dárkového pouzkazu (voucheru)

Zde najdete podmínky a postup pro uplatňování dárkových poukazů.

 1. Dárkový poukaz (voucher) lze uplatnit pouze na e-shopu: www.rodinnebaleni.cz.

 2. Dárkový poukaz slouží pouze k jednorázovému nákupu zboží. Dárkový poukaz není možné vyměnit za peníze. Dárkové pouzkazy nelze kumulovat, má-li zákazník více dárkových poukazů, na jeden nákup v e-shopu lze vždy využít pouze jeden dárkový poukaz.

 3. Platnost dárkového poukazu je uvedena vždy na konkrétním dárkovém poukazu. Po vypršení platnosti dárkového poukazu již nelze tento dále uplatnit ani požadovat vrácení peněz.

 4. Dárkový poukaz je možné zaslat v elektronické podobě nebo v podobě tištěné. Dárkový poukaz v elektronické podobě lze uhradit pouze online platbou prostřednictvím platební karty nebo elektronickým bankovnictvím a bude zakazníkovi zaslán bezodkladně po obdržení platby od zákazníka. Dárkový poukaz v tištěné podobě bude aktivován bezodkladně po obdržení platby od zákazníka, pokud se poukaz zasílá zákazníkovi samostatně, je zákazník povinen uhradit také náklady na poštovné a balné.

 5. Dárkové poukazy mají nominální hodnotu 500 Kč, 1000 Kč nebo 2000 Kč. Pokud zákazník při nákupu na e-shopu nevyužije celou nominální hodnotu konkrétního dárkového poukazu, nevzniká mu nárok na vrácení finančního rozdílu mezi nominální hodnotou dárkového poukazu a cenou objednávky.

 6. Dárkový poukaz uplatní zákazník tak, že kód konkrétního dárkového poukazu zadá do textového políčka: Slevový kupón, které se nachází v nákupním košíku, a poté klikne na pole: Uplatnit slevu.

VI. Doručení zboží

V tomto článku podmínek naleznete, kdy a jak vám bude zboží doručeno.

 1. Zboží dodáváme prostřednictvím vámi vybraného způsobu dopravy (Českou poštou – balík do ruky, na poštu nebo do balíkovny, Zásilkovnou či prostřednictvím dopravců DPD nebo WE|DO) na adresu uvedenou v Objednávce. Osobní odběr není možný.

 2. Vyhrazujeme si právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude skladem a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká zboží, u kterého je na této webové stránce výslovně uvedena delší dodací doba.

 3. Zboží jste povinni převzít. Pokud ho nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě, po vás máme právo vyžadovat náhradu takto vzniklých nákladů spojených s vrácením nepřevzatého zboží.

 4. Při převzetí zboží od přepravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky sepište do předávacího protokolu. Takové zboží nemusíte od dopravce převzít. O zjištěném poškození nám dejte vědět a poškození, prosíme, zdokumentujte.

VII. Další informace o zboží

Zde najdete určité specifické informace o našem zboží a jak je třeba se zbožím naložit, než ho začnete používat.

 1. Veškeré naše zboží je opatřeno certifikátem Öko-Tex Standard 100. Vlivem procesu výroby, především barvením, mohou nevyprané materiály pouštět barvu. Je velmi důležité, před prvním použitím, zboží alespoň jednou samostatně vyprat. Odstraníte tak přebytečnou barvu z výroby a předejdete tak nechtěnému obarvení postele, vaší osoby či jiných předmětů.

 2. Dovolujeme si vás upozornit, že pokud zboží před použitím nevyperete a zboží obarví vás nebo váš majetek, neodpovídáme za škodu tím způsobenou.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

Podívejte se na některá práva, která vám české zákony jako spotřebiteli přináší. Asi tušíte, že pokud uzavíráte smlouvu na internetu, máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní. V některých případech se ale podmínky mohou mírně lišit, proto vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli také následující článek.

 1. Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s podnikatelem, máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Tento článek podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.

 2. Vezměte ale na vědomí, že v případě, kdy bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů nemáte. Je to třeba tehdy, kdy zboží vyrobíme podle vašich požadavků nebo ho nějak upravíme podle vašeho přání. I přesto se vám však budeme snažit vyjít maximálně vstříc s vašimi případnými námitkami.

 3. Pokud byste se rozhodli odstoupit od kupní smlouvy, prosíme, využijte formulář, který je přílohou těchto podmínek. Vyplněný formulář zašlete na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

 4. Do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vám vrátíme částku odpovídající kupní ceně zboží a zaplaceným nákladů na jeho dodání, a to na číslo účtu, které nám sdělíte. Je ale potřeba, abyste nám nejpozději ve stejné lhůtě zaslali nebo předali zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobil jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží, snížení hodnoty tohoto zboží. Pokud je zboží ve stavu, kdy není možné jej prodat dalším zákazníkům, protože je poničené nebo opotřebené, právo na odstoupení od smlouvy nemáte. Náklady na vrácení zboží nesete vy.

 5. Náklady na dodání zboží k vám vrátíme pouze ty nejnižší, které nabízíme.

 6. Nejsme ale povinni vrátit vám kupní cenu do té doby, než nám bude zboží doručeno zpět anebo než prokážete, že bylo odesláno zpět na naši adresu.

 7. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.

IX. Garance vrácení zboží do 50 dnů

Kromě práva spotřebitelů odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, vám nabízíme ještě možnost odstoupení od smlouvy do 50 dnů od převzetí zboží, a to pro spotřebitele a podnikatele. V této části podmínek najdete, co je potřeba splnit, abyste toto právo mohli využít.

 1. Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel i podnikatel odstoupit dle podmínek uvedených v tomto článku, a to do 50 dnů od převzetí zboží.

 2. Právo na odstoupení od kupní smlouvy do 50 dnů nemáte, pokud:

 1. bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu. Je to třeba tehdy, kdy zboží vyrobíme podle vašich požadavků nebo ho nějak upravíme podle vašeho přání;

 2. jste vyndali zboží z obalu, ve kterém vám bylo dodáno nebo je obal od zboží poškozen;

 3. zboží je poškozené;

 4. zboží není možné prodeje dalšímu zákazníkovi.

 1. Posouzení, zda zboží splnilo podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy do 50 dnů dle tohoto článku, provádíme my, a to ve lhůtě 14 dnů od doby, kdy je nám zboží doručeno zpět. Důvody pro zamítnutí odstoupení od kupní smlouvy vám nemusíme nijak odůvodňovat a dokládat.

 2. Zboží musí být vráceno kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky použití. Náklady na vrácení zboží nesete vy.

 3. Do 14 dnů od doručení zboží zpět k nám, vám vrátíme částku plně odpovídající ceně zboží, a to na číslo účtu, které nám sdělíte, pokud budou splněny podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy do 50 dnů. V případě odstoupení od kupní smlouvy do 50 dnů vám nevracíme náklady na dodání zboží k vám.

 4. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.

X. Co když bude mít zboží nějakou vadu? A jak je to se zárukou?

Snažíme se vám dodat naše zboží v co nejkvalitnějším stavu, někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že zboží může být nějakým způsobem vadné. Veškeré podmínky reklamace naleznete v reklamačním řádu.

 • Uplatnění práva z vadného plnění

 1. Práva z vadného plnění uplatňujete u nás na adrese naší provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 2. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady upravuje reklamační řád. Souhlasem s obchodními podmínkami stvrzujete seznámení s reklamačním řádem, který je dostupný pro podnikatele ZDE a pro spotřebitele ZDE. V případě reklamace jste povinni postupovat podle tohoto reklamačního řádu.

 3. Při oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, postupujte prosím obdobně jako při uplatňování práv z vadného plnění dle Reklamačního řádu pro spotřebitele.

XI. Mimosoudní řešení sporů

 1. Pokud jste spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. Vaše spokojnosť s nákupom

 1. „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať."

Toto znenie nájdete aj v príslušných OP (https://www.heurekashopping.sk/pre-obchodnych-partnerov/podmienky-pouzivania/podmienky-pouzivania-programu-overene-zakaznikmi), či tu: https://sluzby.heureka.sk/napoveda/najcastejsie-otazky/

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Obchodní podmínky jsou v českém jazyce. Veškerá ujednání mezi námi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak jsme si sjednali, že vztah se řídí právem České republiky a spory z něho vyplývající budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Nejsme jako prodávající ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování.

 3. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez našeho souhlasu.

 4. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

 5. V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit.

 6. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat, jejich aktuální znění naleznete vždy na našich webových stránkách www.rodinnebalenie.sk. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 7. Přílohou obchodních podmínek jsou vzorové formuláře pro odstoupení od smlouvy.

 8. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na e-mail: info@rodinnebaleni.cz nebo na telefonu: + 420 314 004 540.

 

V Praze, dne 14.8. 2020